Mijn drijfveer

Ik help zoveel mogelijk ondernemingen, organisaties en mensen bij het maken van duurzame keuzes. Om pragmatisch en toekomstgericht zoveel mogelijk positieve impact te genereren: sámen, stap voor stap en integraal verduurzamen.

Samen: voor de meeste ondernemers is duurzaamheid geen dagelijkse kost. Voor mij wel. Het een kan echter niet zonder het ander. Samen kijken we wat realistisch is binnen de context van jouw onderneming en bepalen we jouw (duurzame) visie op basis van je ambities, cultuur, branche, het product, de wensen en mogelijkheden. En samen met andere lokale duurzame ondernemers voeren we de maatregelen uit.

Stap voor stap: ineens volledig duurzaam zijn, kan natuurlijk niet. Het is een stapsgewijs proces. Ik help dit proces behapbaar en realistisch te maken. Het te integreren in de natuurlijke momenten zodat er geen onnodige extra investeringen nodig zijn. Zo levert het direct meerwaarde.

Integraal: duurzaam ondernemen gaat over meer dan energieverbruik en CO2. Het gaat ook over een gezond binnenklimaat, materiaalgebruik, onderhoud en beheer, mobiliteit, watergebruik, afval en vervuiling, biodiversiteit en ecologie, aanpasbaarheid en de gebruikskwaliteit. Aangevuld met een lange termijnbenadering en balans tussen economie, ecologie en ethiek waarbij je natuurlijke momenten aangrijpt om toekomstgericht te ondernemen.

123duurzaam

Het logo van 123duurzaam verbeeldt de drie bollen van People, Planet en Prosperity; de integrale benadering.

De cijfers staan voor mijn stapsgewijze aanpak en de overlappende bollen staan voor het sámen verduurzamen.

Hiermee wil ik mijn praktische, resultaat-en toekomstgerichte benadrukken en een knipoog geven naar niet-duurzame 123 bedrijven.

Hoe werk ik?

Mijn onderwerpen zijn het gebouw, de bedrijfsvoering en het product. Voor MKB, vastgoed, grotere organisaties met meerdere gebouwen die willen verduurzamen.

Het is mijn doel deze thematiek praktisch, haalbaar en meetbaar te maken. Ook laat ik zien dat duurzame keuzes positieve effecten hebben; óók op het lange termijn rendement. Daarom ondersteun ik ondernemers hun bedrijf te verduurzamen en inspireer ik toekomstige generaties door hen bewust te maken van hun impact.

Het goede nieuws is dat veel onderwerpen met elkaar verbonden zijn. Een nieuw afvalcontract of verhuizing/ renovatie is een mooi moment om te kijken wat er, naast het gebouw, aan je bedrijfsvoering en product/ diensten kan worden verbeterd. Ik werk graag met methodieken die de verschillende aspecten van duurzaamheid wegen en meetbaar maken. Mijn kennis en ervaring dekt alle onderwerpen. Voor specialistische onderwerpen werk ik samen met partners.

Mijn lokale betrokkenheid

Ik zet me graag in voor diverse maatschappelijke en veelal lokale netwerken.

Ik ben betrokken bij Urban Farming 035. Een inwonersinitiatief dat buurtmoestuinen en andere groene ideeen met sociale betekenis initieert, faciliteert en verbindt.

Ik heb actief lid van de Hilversum100. Een netwerk van Hilversummers, ondernemers, bewoners, bedrijven, scholen, sportverenigingen, etc. die zich inzetten om samen met de gemeente hun stad groener en gezonder te maken.

Ik ben de initiatiefnemer van de Toekomststoel in Hilversum. Deze stoel, gemaakt van hergebruikt materiaal, neemt de wethouder mee naar de onderhandelingstafel om ‘de toekomst’ een fysieke plek aan tafel te geven. Dit is een landelijk initiatief van Jan Terlouw om de duurzame toekomst fysiek aan tafel te krijgen.

Lokale samenwerkingspartners

Ik werk graag samen met lokale, betrouwbare en duurzame ondernemers voor de inzet van technische issues, zonnepanelen, laadpalen, sedumdaken, MJOP, biologische bloemendienst, veganistische lunch, drukwerk, fietskoerier, bijenkasten, moestuinen, lokale regelingen en nog veel meer toepassingen.

Gastlessen en Eco-Schools

Naast mijn advieswerk voor ondernemers geef ik gastlessen op scholen over duurzaamheid en geef begeleiding voor een integrale aanpak met Eco-Schools.