Spelen de volgende vragen ook bij jou?

  • Hoe duurzaam is ons gebouw of onze portefeuille?
  • Hoe kan ik het in een keer goed en integraal aanpakken?
  • Hoe zorg ik voor een duurzame renovatie of nieuwbouw?

Ik geef advies over kantoren en bedrijfsgebouwen bij nieuwbouw, renovatie, beheer, gebruik en beleid. Hierbij maak ik graag gebruik van BREEAM om de onderdelen te ‘meten’ en op basis van prioriteiten en mogelijkheden samen keuzen te maken voor de verduurzaming.

BREEAM werkt met meerkeuzevragen over de thema’s energie, management, gezondheid, materialen, vervuiling, water, afval, landgebruik & ecologie en mobiliteit. Per categorie wordt een score bepaald en de wegingen bepalen het totale percentage; pass ≥25% , good ≥40%, very good ≥55%, excellent ≥70% of outstanding ≥ 85%. Op basis van de inventarisatie wordt een eenvoudig en praktijkgericht adviesrapport geleverd en daarna kan er per gebouw een ambitie en plan van aanpak opgesteld worden. Bij deze scan gebruik ik in principe BREEAM In Use, onderdeel Asset.

Het uitgangspunt kan heel goed zijn om een meerjaren plan te maken met geleidelijke verduurzaming. Hierdoor kunnen grotere en kleinere maatregelen ingepland en gebudgetteerd worden en waar mogelijk gecombineerd. Een voorbeeld hiervan is het isoleren van het dak als de dakbedekking moet worden vervangen en meteen onderzoeken of er een groen dak of zonnepanelen geplaatst kunnen worden. En zo zijn er nog meer combinaties mogelijk.

BREEAM in 1 dag

Mijn overige vastgoed diensten

  • Opstellen programma’s van eisen voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen. Dan wel het samen bepalen van de uitgangspunten voor de gebouwen en het project, de kwaliteitseisen voor de bouwplaats en de zorg voor het milieu. Mogelijk met BREEAM doorrekening om de opdracht goed en met duurzame ambities in de markt te kunnen zetten.
  • Coördineren en opzetten van; afvalmanagement, energiemanagement, waterbesparende maatregelen, duurzame en gezonde materialen voor het gebouw en het interieur, legionella, asbest, mobiliteitsplan en het betrekken van partijen daarvoor, duurzame catering of bedrijfsrestaurant en het stimuleren van biodiversiteit in, op, aan en rond het gebouw.
  • Duurzaam beheer en onderhoud vormgeven, volgens criteria van prestatiegericht onderhoud en het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen.

Ik heb op alle vlakken kennis en ervaring en ben gesprekspartner. Voor formele specialistische rapporten heb ik een netwerk van partijen; b.v. voor een energiebesparings-onderzoek, asbest, legionella, meer jaren onderzoeksplannen, conditiemetingen, ecologisch rapport, natuuronderzoek of een TCO berekening.

Lees hier meer over mijn project bij: