Project omschrijving

GREEN DEAL kantoren Hilversum

De gemeente Hilversum wil ondernemers stimuleren bij het verduurzamen en heeft daarvoor een aantal “GREEN DEALS” beschikbaar gesteld. Ik heb voor een aantal gebouwen een duurzaamheidsscan gemaakte met BREEAM In Use waarbij er een beeld is gegeven van de huidige duurzaamheid op energie, water, materialen, gezondheid, bereikbaarheid en ecologie. Dit is aangevuld met een eenvoudig advies voor verbeteringen. Het doel is om kennis te maken met een integrale methodiek voor meten van duurzaamheid en het bespreken van mogelijkheden voor verbeteringen op natuurlijke momenten.

De volgende gebouwen zijn doorgerekend en besproken: ROTOR, ORION en een kantoor van NCOI.

Vraag ook een duurzaamheidsscan aan!