Project omschrijving

Waardevolle School

Ik was projectleider “Waardevolle School” bij de DGBC. Het doel van dit project was om samen met sponsoren en participanten tien scholen te verduurzamen middels een op te stellen toolkit. Naast energie en gezondheid wilden we hier ook invulling geven aan educatieve en gedragsaspecten rond natuur, voedsel en persoonlijke ontwikkeling. Mijn rol was hierbij ondersteunend aan de projectleider en volgens Annemarie van Doorn vervulde ik de rol van ‘het groene geweten’. Het resultaat is een website met informatie over verduurzaming van basisscholen en een werkboekje dat door ambassadeurs (o.a. ouders) gebruikt kan worden voor stapsgewijze verduurzaming van de eigen school.