Project omschrijving

Hilversum100 2.0

In opdracht van de gemeente Hilversum heb ik onderzoek gedaan naar draagvlak van het duurzaamheidsplatform in Hilversum. Hiervoor heb ik interviews gehouden met ongeveer tien mensen vanuit: ondernemers, gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties. Het vraagstuk luidde: “Hoe kunnen we samen werken aan verduurzaming van Hilversum met naast energie ook aandacht voor andere verbindende thema’s zoals afval, biodiversiteit, voedsel, inclusieve samenleving, mobiliteit en toekomstbestendig ondernemen?“.

Hoe kunnen we dit organiseren en hoe krijgen we hier meer eigenaarschap voor vanuit andere partijen dan de gemeente. Er zijn meerdere gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd waarin we samen hebben gewerkt aan onze community. Eind 2019 zal er een plan van aanpak met concrete voorstellen per thema worden ingediend bij de gemeente.

Wil je ook meedoen, meld je dan aan als partner van Hilversum100!