Project omschrijving

Voor de afdeling vastgoed heb ik tussen december 2016 en begin 2019 diverse opdrachten gedaan. Veelal gerelateerd aan de grotere gebouwen en met BREEAM. Voor diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten heb ik meegeschreven aan de projectformuleringen vanuit de opdrachtgever. Het doel was om als opdrachtgever zoveel mogelijk ‘huiswerk’ te doen zodat je vraag naar de markt duidelijk is. Voorbeeldprojecten: casco-renovatie van PJ Veth en Arsenaal, voorbereidende inventarisatie renovatie Zuid, verkenning duurzaamheid en BREEAM voor nieuwbouw datacenter Bio Science Park. Tevens keek ik voorbij de oplevering en naar de gebruiksfase, facilitair, beheer en onderhoud en documentenbeheer. Ik was ondersteuning op de afdeling als vraagbaak voor milieu, materialen, excursies met de afdeling, presentaties over integrale duurzaamheid, advies voor de gebruiksfase met facilitair, beheer en onderhoud & documentenbeheer.

Een belangrijk deelproject was het uitvoeren van 27 inventarisaties met BREEAM In Use met een notitie per gebouw waarin de huidige score, verbetermogelijkheden en potentiescore zijn opgenomen waarbij we met de betrokkenen een planning met investeringen hebben opgesteld. Tevens heb ik een BREEAM-benchmark voor 27 gebouwen gemaakt (hieronder te downloaden) met de visualisatie van de gebouwen en mogelijkheden voor thema’s en natuurlijke momenten.

Tot slot heb ik ondersteuning geboden aan de gebiedsontwikkeling Humanities Campus in de binnenstad waarbij diverse gebouwen gefaseerd gesloopt, gerenoveerd en nieuw gebouwd worden en waarbij er behoefte was aan een overkoepelende duurzaamheidsvisie op basis van BREEAM.

Download BREEAM-benchmark

Referentie

Jeroen Wayenberg
Jeroen WayenbergEnergie & Duurzaamheidscoördinator aan Universiteit Leiden
Samen met Joost Bennekers van 123duurzaam een succesvol project afgerond voor onze Universiteit! De resultaten?
1. Een BREEAM In Use Asset nulmeting, benchmark en advies voor onze portefeuille (27 gebouwen).
2. Kennisdeling en ondersteuning bij duurzaamheid voor de afdeling vastgoed.
3. Projectondersteuning voor diverse gebouwen (nieuwbouw en renovaties) en gebiedsontwikkeling Humanities Campus.
Dank Joost, voor je betrokken, praktijkgerichte aanpak. Het voelde alsof je onderdeel was van onze afdeling.