Project omschrijving

MBO College Hilversum

In de lente van 2017 heb ik vier weken les gegeven aan 3e jaars studenten bouwkunde/ installatietechniek van het MBO college in Hilversum. Ik heb ze meegenomen in de wereld van duurzaamheid voor gebouwen. Ze hebben een BREEAM In Use inventarisatie gemaakt van hun eigen schoolgebouw en ze zelf een advies ter verduurzaming laten opstellen.

Naast meetbaar maken van duurzaamheid was er ook aandacht voor aanverwante onderwerpen als klimaatverandering, kwaliteit van bouwen, toekomstscenario’s en het benutten van mogelijkheden binnen hun vakgebied en toekomstige werkzaamheden. Voor velen was dit bijzonder genoeg de eerste kennismaking met duurzaamheid.

De module werd afgesloten met een presentatie van de bevindingen en een verduurzamingsadvies aan de klas, docenten en het bestuur van de school. De foto is gemaakt tijdens een ‘schoolreisje’ naar het Circulaire Paviljoen Circl op de Zuidas.

Een gevolg van het project is dat de school meedoet aan het Ecoschools waarmee ze structureel verduurzamen.